Brosmind x Chongqing Times Square_Extravaganza Christmas 2017

BROSMIND | Chongqing Times Square | CG+

Extravaganza Christmas Exhibition with Brosmind

Exhibition Venue :
Chongqing Times Square
Pedestrian St, JieFangBei ShangQuan, Yuzhong Qu, Chongqing Shi, China, 400010

Exhibition Duration : 2.12.2017 - 7.1.2018