"RANGO WORKSHOP"

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา "Best Animated Feature Film" : ภายใต้โครงการ CG+| International Workshop พบกับ Industrial Light and Magic จาก Lucasfilm ทีมผู้สร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่นชื่อดัง "Rango" ซึ่งได้รับรางวัล Oscar ประจำปี 2012 ในประเภท Best Animated Feature Film Auditorium ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร