Product Name
CG+ ISSUE 56
$0.00
Description

ย่างเข้าสู่ปีที่ 5 สําหรับนิตยสาร CG+ MAGAZINE ส่วนตัวเราเอง นั้นก็ย่างเข้าปีที่ 3 แล้ว ตลอดทั้งปียังคงเข้มข้นไปด้วยเนื้อหา เรื่องราวที่มุ่งเน้นผลักดันนักออกแบบไทยไปสู่เวทีโลก รวมถึง งานแข่งขันต่างๆ อย่าง TBS Digicon6, Cut&Paste 2012 และงานสัมมนาที่เชิญนักออกแบบต่าง ประเทศอย่าง JAPANESE CHARACTER DESIGN โดย DEVIL ROBOTS ซึ่งได้รับการตอบรับ เป็นอย่างดี เต็มทุกที่นั่งทั้ง 2 รอบ ทําให้เราคิดว่าจะเชิญนักออกแบบอีกหลายท่านเข้ามาในปีหน้า เพื่อ จัดงานสัมมนาดีๆ แบบนี้อีกเรื่อยๆ ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารโดยตรงได้ที่ www.facebook.com/ CG.PLUS

แต่ตอนนี้คงต้องขอฝากกันว่าทาง CG+ จะมีโปรเจกต์ใหม่ที่จะเปิดตัวกันในเร็วๆ นี้ บอก ได้เพียงแต่ว่าจะเป็นสินค้าต้นแบบแรกๆ และครั้งแรกที่เราจะทํากันร่วมกับศิลปิน นักออกแบบทั้งไทย และต่างประเทศ เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี ของ CG+ แบบ Limited Edition สุดๆ ให้ได้จับจอง เป็นเจ้าของกันอีกด้วยนะ

ช่วงนี้กระแสสังคมหรือแม้แต่คลิปที่มีความรุนแรงถูกฉายออกมาบ่อยครั้ง แม้ในชีวิต ประจําวันของเราจะน้อยครั้งนักที่จะพบเห็นเหตุการณ์โดยตรง แต่สิ่งเหล่านี้ก็ควบคู่อยู่บนการดําเนิน ชีวิตบนโลกขนาน และสะท้อนภาพบางอย่างที่น่าหดหู ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ตรงกันข้ามกับความเจริญ งอกงามของวัตถุและสิ่งปลูกสร้าง ยิ่งนานวันความความเหลื่อมล้ําของคุณภาพชีวิตก็ยิ่งสูงขึ้นๆ ผมไม่ได้มองว่าชีวิตของเราทุกวันนี้อยู่ยาก แต่บางสิ่งกําลังทําให้มันเปลี่ยนไปในทศวรรษนี้ ความไม่ พึงพอใจในตัวเองหรือในสิ่งที่มีอยู่ เป็นเรื่องที่หยิบยกเอามาเป็นประเด็น และใส่ลงไปในทุกสิ่งอย่าง รอบตัวโฆษณาธุรกิจชวนเชื่อ เหมือนหน้าเค้กที่แสนสวยงามแต่ไร้รสชาติ เมื่อใดที่เราเลือกอะไร หรือทําอะไรก็ตามให้กับชีวิตเราได้ เพราะมันดีกับชีวิตเราอย่างแท้จริง และมีคุณค่าอย่างเพียงพอ มากกว่าเลือกเพราะความหรูหราที่เห็นเพียงภายนอก หรือลอกเลียนพฤติกรรมจากสิ่งที่เคย พบเห็นจากละครและบรรดาคนมีชื่อเสียงนั้นทําให้ เรากําลังขาดวิจารณญาณที่สามารถจะรู้หรือ ให้เหตุผลที่ถูกต้อง สามารถที่จะพิจารณาและไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล ก่อนที่จะรู้ว่าอะไรถูกหรือผิด ก็พลาดท่าให้กับอารมณ์ชั่ววูบไปเสียแล้ว


Share