Product Name
ISSUE 50
$0.00
Description

ถ้าทุกเช้า เราตื่นขึ้นและบอกกับตัวเองว่าวันนี้ เราจะทําอะไร เคยมีวันไหนบ้างที่เรา ทําสําเร็จ ตามที่ตั้งใจ คําตอบนั้นมีอยู่แล้ว “อาจจะไม่มีเลยสักวัน แต่อย่างน้อยก็อาจจะมีสักเรื่อง” แต่เป็นเรื่องที่ไม่ได้ตั้งใจจะทําแต่แรก และถึงจะเป็นแบบนั้น ก็คิดคําอ้างรอเอาไว้แต่แรกเลยจะดีกว่า

แรงกดดัน กระตุ้นให้เราหรือไม่ว่าใครก็ตาม อยู่ในสภาพที่ต้องรีดมันสมองมาใช้เสมอ สิ่งปลุกเร้ารอบข้างดูน่าตื่นเต้น และมีเวลาเป็นตัวชี้ขาดในเกมที่ต้องแข่งขัน คงจะใช้เป็นแรง ผลักดัน หรือจะต้านทานแรงนั้นไว้ ก็ไม่ต่างกัน แต่ได้ไม่เหมือนกันเท่านั้นเอง

คงต้องบอกกันอีกครั้งก่อนที่ปีเก่าที่สุดแสนจะยากลําบากของคนทั้งประเทศจะผ่านไป และปีใหม่จะเข้ามาแทนที่ เวลาที่หมดไปแล้ว 365 วัน เกิดอะไรขึ้นบ้างในชีวิตของเรา บางคน เริ่มต้น บางคนสิ้นสุด และบางคนกําลังเอนเอียงไปมา คงต้องส่งท้ายและเรียกกําลังใจกันให้มากเข้าไว้ และขอให้ประสบความสําเร็จ และผ่านบทเรียนที่หนักหนานี้ไปด้วยกันทุกคนนะครับ :)


Share