Product Name
ISSUE 51
$0.00
Description

เสียงจากน้ํา...

ทันทีที่บรรยากาศในช่วงเวลาที่เราทุกคนเผชิญหน้ากับปัญหาใหญ่ ที่เป็นปัญหาเก่าๆ ใครเลยจะคาดคิดกับเวลาเพียงไม่ถึง 3 ชั่วโมงก่อนหน้าการเตรียมตัวป้องกัน ที่มันสายเกินไปเสียแล้ว ความผิดพลาดอาจไม่จําเป็นต้องตกอยู่กับที่คนใด คนหนึ่งหรือใครอีกหลายต่อหลายคน เพราะ ธรรมชาติกําลังชะล้าง และกําลังเผยให้เห็นถึงสิ่งสกปรกที่ซ่อนตัวอยู่ในสิ่งสกปรกอีกที

แต่มีคํากล่าวบางคําที่เรามักได้ยินอยู่บ่อยๆ เป็นคนบางจําพวกว่า “ขอแสดงความเสียใจ” แบบไม่จริงใจซึ่งก็ไม่ได้ช่วยให้รู้สึกดีเท่าไหร่ ในความรู้สึกส่วนตัว เพราะเราก็คงได้ยินกันบ่อยๆ จนเป็นคําพูดปกติของใครสักคนที่พูดอย่างละอายใจ แบบทําอะไรไม่ได้อีกแล้ว นอกจากพูดคํานี้ซ้ํา ไปซ้ํามา และตามด้วยคําพูดสวยหรูเพื่อเรียกความเชื่อมั่นที่แห้งแล้ง

เรื่องตลกก็คือว่าทําไมคนเหล่านี้ เห็นความสําคัญของประเทศเป็นโต๊ะกระดานเกม คนดี คนเก่งถูกเด็ดขาทิ้ง คนพาลนั่งยิ้ม สุขสมกับการกอบโกยความสุขใส่ตัว ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นบางคน เท่านั้น บางคนจริงๆ แต่เรื่องตลกเรื่องนี้ ก็ทําให้เห็นไม่น้อยว่ามีคนที่ทนเห็นคนชาติเดียวกันเป็น แบบนี้ไม่ได้ จนลุกขึ้นมาช่วยกันคนละไม้ละคนมือ ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย และมันก็มีประโยชน์กว่า คําว่า “ขอแสดงความเสียใจ” ของคนที่ข้างในใจยังโหยหาอํานาจและเงินตราเป็นไหนๆ


Share